Parteneri

Ca orice proiect ce îşi doreşte să contribuie la îmbunătăţirea comunităţii şi Empathy Day beneficiază de susținerea unor parteneri ce se implică prin resurse umane, materiale, rețele, creative sau financiare.
Mulțumiri partenerilor fără de care această inițiativă nu ar avea loc

Grupul de studiu de Comunicare Nonviolentă, facilitat de Lăcrămioara Ocunschi, este un cadru în care, timp de 14 săptămâni, poate fi învățată Comunicarea cu Empatie, într-un spațiu de nonjudecată și încredere, având o comunitate ca suport pentru a învăța și integra încet și corect, aducând exemple din viața reală și găsind propriile răspunsuri.
https://www.lacramioaraocunschi.ro/grup-de-studiu-cnv/

Ora să ȘTIM este un program internațional care are drept obiectiv stimularea interesului copiilor, între 3 și 10 ani, pentru lectură și alte subiecte din aria ȘTIM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică).
http://www.progressfoundation.ro/ora-sa-stim/

Trambulina de citit face recomandări de cărți pentru copii, idei și inițiative, care să facă cititul să sune a ciocolată și a joacă pentru copiii între 3 – 12 ani.
trambulinadecitit.ro

Cu alte cuvinte – un mic laborator de literație și educație pentru diversitate.
Credem că toți copiii își pot dezvolta competențele de literație și abilitățile emoționale de empatie și incluziune. Misiunea noastră este de a-i ajuta pe cei mici să devină cititori pasionați, care își exprimă sentimentele, opiniile și iau atitudine. https://www.cualtecuvinte.com/

Biblioteca Metropolitană București (BMB ) este o rețea de biblioteci publice, aflată sub patronajul Primăriei Municipiului București, care facilitează accesul la informare și lectură, prin serviciul gratuit de împrumut la domiciliu. Prin complexitatea ofertei culturale pe care o pune la dispoziția publicului în cele 29 de filiale răspândite în toate sectoarele Bucureștiului, BMB contribuie activ la îmbunătățirea calității vieții membrilor comunității. În evidența
BMB sunt aproximativ 1.000.000 de documente (fond de carte, reviste, ziare, discuri, casete etc.), BMB fiind astfel un suport în procesul de cercetare și instruire, un centru de importanță strategică. https://www.bibmet.ro/

Misiunea Asociației OvidiuRo este de a face educația preșcolară accesibilă și eficientă pentru toți copiii din România.
Programele OvidiuRo oferă resurse materiale și cunoștințe care acoperă nevoile de educație și sănătate ale copiilor, familiilor și profesorilor lor. Doar prin eforturi concertate putem aduce o schimbare reală și de durată în educația copiilor. https://www.ovid.ro/

Școala de dresat Dragoni îşi propune să aducă ascultarea, înţelegerea, acceptarea şi dorinţa de a contribui la starea proprie de bine şi a celorlalţi, prin ateliere ce împărtăşesc principiile şi valorile Comunicării Nonviolente prin învăţare experienţială. Școala de dresat Dragoni ne îndeamnă să explorăm ce înseamnă să ne punem ochelarii empatiei și să pornim la drum în descoperirea unei superputeri a copiilor, tinerilor şi adulţilor: empatia.
http://scoaladedragoni.ro/

A4ACTION este o organizație care își propune să ofere tinerilor deschiderea spre a-și atinge potențialul maxim prin învăţare și posibilitatea de a contribui activ la dezvoltarea comunităţii din care fac parte, generând dezvoltare continuă pentru tineri şi comunităţi prin activități de învățare non-formală, voluntariat și implicare civică.
https://a4action.ro/